You are here: Chronicle

Wizyta w Skarszewach ? przekazanie indeksów parafii Świętego Michała Archanioła


Jednym z najważniejszych zadań, które stawia sobie Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne jest digitalizacja oraz indeksacja zbiorów metrykalnych z zasobów archiwów państwowych, diecezjalnych i w miarę możliwości parafialnych. Na wielu polach widoczne są już efekty długoletniej współpracy w postaci rekordów w bazach PTG. Dobrym przykładem współpracy pomiędzy środowiskiem genealogów z proboszczami parafii są inicjatywy naszego kolegi Leszka Ćwiklińskiego. Już kilka lat temu przygotował edytorsko komplet pięknie oprawionych indeksów z ksiąg metrykalnych parafii Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem nad Wisłą wykonanych przez Irenę Kucz .Opis wydarzenia znajduje się w artykule http://ptg.gda.pl/index.php/publisher/articleview/action/view/frmArticleID/71/
W 2010 r. Leszek przygotował podobną dokumentację dla parafii Świętego Michała Archanioła w Skarszewach. Składała się ona z dwóch tomów: w pierwszym zawarto chrzty z lat 1837-1909 (12713 pozycji), a w drugim umieszczono śluby z lat 1896-1909 (1502 pozycje) i zgony 1854-1980 (10818 pozycji). Całość opracowania opatrzono krótkim wstępem o historii parafii oraz o losach rejestrów metrykalnych. Dodatkowo załączone zostały płyty DVD z zdigitalizowanymi księgami oraz elektroniczną wersją indeksów. Edytorsko całość opracował Leszek Ćwikliński, który zadbał również o odpowiednią oprawę ksiąg. Indeksy sporządziła pisząca te słowa.


Kościól parafialny p.w.św. Michała Archanioła w Skarszewach

Ze sporym poślizgiem udało się dokonać przekazania tak opracowanego materiału metrykalnego parafii w Skarszewach.


Księgi z indeksami przekazane parafii w Skarszewach

Dnia 28 lipca 2011 r. w imieniu parafii odebrał je ksiądz prałat Ryszard Konefał – proboszcz parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Skarszewach. W pierwszym momencie wyraził swoje zdziwienie takim „prezentem”, potem z zainteresowaniem zajrzał do środka i wyraził podziw dla pracy włożonej w wykonanie zarówno indeksów, jak i edycji. Na miejscu, od razu skorzystał z możliwości jakie daje taka forma prezentacji zasobu metrykalnego danej parafii i wyszukał Martę Wiecką – błogosławioną urodzoną w jego parafii w 2 ćwierci XIX w.
Ksiądz prałat Ryszard Konefał przegląda księgę indeksów z ksiąg zgonów z par. Skarszewy 1854-1980

Niewątpliwie tak przygotowany materiał będzie ułatwieniem w pracy duszpasterzy tej parafii, gdzie często zaglądają genealodzy w poszukiwaniu swoich korzeni. Pozwoli im na łatwe i wygodne wyszukiwanie niezbędnych danych Dzięki elektronicznej wersji ksiąg zabezpieczone zostaną te oryginalne przed ciągłym wertowaniem, a tym samym stopniowym niszczeniem.
Miejmy nadzieję, że przykład parafii w Skarszewach zachęci i otworzy przed genealogami inne archiwa parafialne.

Joanna Grochowska, 29.07.2011