You are here: Chronicle

KAŚKI, MARYŚKI, JANKI i FRANKI

Swego czasu indeksowałem księgi metrykalne parafii ze Starogardu Gdańskiego.
Jak zwykle, kiedy spoglądałem na taki ładny i liczny zbiór elementów korciło mnie, żeby jakoś to "obrobić' - statystycznie oczywiście. Od dłuższego czasu męczyło mnie pytanie o popularność imion, które w owych czasach - wiek XVII - XIX nadawano dzieciakom. Kiedy wprowadzałem  do bazy poszczególne zapisy metrykalne   miałem wrażenie, że niektóre imiona dominują i ciągle się powtarzają. Żeby sprawdzić, na ile to wrażenie odpowiada rzeczywistości, trochę pogrzebałem w Excelu i wyniki tej pracy pozwalam sobie zaprezentować.
Dane odnoszą się tylko do jednej parafii, obejmującej jednakże spory region Kociewia. Trudno więc bezkrytycznie rozciągać je na inne rejony Polski, jednakże można przypuszczać, że na zachód od Wisły sytuacja wyglądała podobnie.
Oczywiście w księgach imiona zapisywano w bardzo różnorodny sposób, sprowadziłem je więc do jednej, współczesnej formy.

Imiona dziewczynek
W XVII wieku cztery imiona stanowiły prawie trzy czwarte wszystkich imion nadawanych dziewczynkom. Najpopularniejsza była Anna,  które to imię otrzymywało 25 % dzieci płci żeńskiej.
Katarzyna, Marianna i Elżbieta stanowiły odpowiednio 17, 16.5  i 15 % wszystkich imion.
Ogółem naliczyłem 32 imiona nadawane dziewczynkom w tamtym wieku.
W wieku XVIII na pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych imion wyszła Marianna - 26 % , Anna  spadła na drugie miejsce z  17,5 %, Katarzyna przesunęła się na trzecie z 14 %, a Elżbieta to tylko 5 % wszystkich imion nadanych w tym wieku. Zwiększyła się także różnorodność imion żeńskich - było ich 66.
W XIX wieku lista imion wzrosła prawie dwukrotnie - do 120. Kolejność pierwszych dwóch imion na liście popularności pozostała taka sama jak w poprzednim wieku, chociaż ich udział się zmniejszył, Marianna - 15 %, Anna - 13 %, natomiast trzecie miejsce zajęła Franciszka - 10,6 %, która w poprzednich wiekach występowała sporadycznie. Kolejne miejsca przypadły  Katarzynie - 7 % i Elżbiecie - 3 %.


Imiona chłopców
Zdecydowanym liderem przez trzy wieki na liście męskich imion jest Jan, którego udział w kolejnych stuleciach stanowił odpowiednio 21, 19.5 i 20 %.
W XVII wieku drugi na liście był Michał - 10.5 %, trzeci Jakub - 8 %. Wszystkich imion w księgach metrykalnych naliczyłem 46.
W wieku XVIII za Janem plasowali się Michał, Jakub i Józef - każdy z ok. 8% udziałów. Liczba nadawanych imion wzrosła do 66.
W XIX wieku na drugie miejsce w popularności imion wyszedł Franciszek - 15 %, trzeci był Józef - 9 %, pozostali rozmyli się w dużej różnorodności nadawanych chłopcom imion, których już było 144.

Wojtek Beszczyński