You are here: Chronicle

Niemieckie nazwy pomorskich miejscowości

Burzliwa historia naszego kraju sprawia, że prócz naturalnych zmian w nazwach miejscowości (związanych ze zmianami językowymi zachodzącymi na przestrzeni lat) pojawiały się również nazwy obcojęzyczne. Było to związane przede wszystkim z zaborami, ale nie tylko. Należy pamiętać, że część pomorskich miejscowości miała nazwy niemieckie już w czasach krzyżackich. Jednak dla nas, genealogów, szczególnie kłopotliwe są nazwy późniejsze - właśnie z okresu zaborów i okupacji.

Podczas poszukiwań należy pamiętać, że w czasie okupacji, w ramach szeroko zakrojonej germanizacji, Niemcy niejednokrotnie odchodzili od wcześniej używanych nazw niemieckich (które często opierały się na dawnym polskim odpowiedniku) i wprowadzali zupełnie inne. Za przykład może nam tu posłużyć:

- Nadole (koło Żarnowca) - w okresie zaborów było to Nadolle, a w 1942 roku nazwę zmieniono na Peschingen,
- Kulice (w pobliżu Pelplina) - w okresie zaborów Kulitz, w 1942 wprowadzono nazwę  Keilendorf,
- Owczarki (w pobliżu Tczewa) - najpierw Owscharken, a od 1942 Schäferei.

Dodatkowym utrudnieniem jest to, że niejednokrotnie nawet na niemieckich mapach tworzonych w tym samym okresie odnaleźć można różnice literowe.

Poniżej lista przydatnych publikacji:

- baza nazw polsko-niemieckich utworzona przez Staszka Pieniążka 

- Skorowidz ważniejszych miejscowości Prus Królewskich według nazw polskich i niemieckich urzędowych

- Skorowidz polsko-niemiecki i niemiecko-polski miejscowości Województwa Pomorskiego i w. m. Gdańska: ułożony na podstawie najnowszej mapy sztabowej 1:300 000

- wyszukiwarka miejscowości na westpreussen.de