You are here: Chronicle

Czerwiec 2010 - Artykuł w "Pismo PG"

Jednym z głównych zadań PTG jest propagowanie genealogii w różnych środowiskach i grupach wiekowych. I tak, dzięki naszemu koledze - Dariuszowi Fydrychowi - udało nam się dotrzeć na gdańską Politechnikę. Po godzinach pisania i przeredagowywania tekstu w czerwcowym numerze "Pisma PG" ukazał się artykuł poświęcony działalności PTG. Tekst dostępny na stronach "Pisma PG". Zachęcamy do lektury.

 

Anna Krzyżankowska-Glińska