You are here: Chronicle

Książka - "Cały Gdańsk za dwadzieścia srebrnych groszy"

"Cały Gdańsk za dwadzieścia srebrnych groszy" jest tłumaczeniem XIX-wiecznego dzieła Wilhelma Zerneckego pt. Neuester Wegweiser durch Danzig und dessen Umgegend. Książkę przetłumaczyli z niemieckiego Aleksander Masłowski i Roman Kowald – członkowie Akademii Rzygaczy. Stanowić ma ona początek serii przybliżającej czytelnikom ważne dla poznania historii Gdańska dzieła niedostępne jak dotąd w języku polskim.

Oto fragment przedmowy do książki, którą napisał prof. Andrzej Januszajtis:

"Cały Gdańsk za dwadzieścia srebrnych groszy" Wilhelma Ferdynanda Zerneckego, udostępniony dzisiaj polskim czytelnikom, należy do podstawowych, wręcz obowiązkowych lektur dla wszystkich interesujących się historią Gdańska. Lekkość narracji i liczne ciekawostki sprawiają, że mimo dużej liczby podanych faktów nie jest to lektura trudna. Te cenne walory udało się tłumaczom zachować, a dodane przez nich odsyłacze przybliżają dawne pojęcia współczesnemu odbiorcy. Należałoby życzyć wszystkim miłośnikom Gdańska, żeby w ślad za tym udanym początkiem poszły dalsze przekłady dawnych dzieł należących do kanonu literatury historycznej naszego miasta.