Parish : Brusy

Go to list of parishes and registry offices

Link to this page

Place:
ul. Kościelna 3, miasto Brusy, pow. chojnicki, woj. pomorskie

Confession:
catholic

Dedication:
Parafia Wszystkich Świętych

Links:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG does not offer any photocopies from the registers. To see originals and/or copies go to appropriate archive

Baptisms:    
Available: 1643-1649, 1665-1838, 1841-1877, 1882-1960
Indexed: 1643-1649, 1665-1723, 1814-1823, 1827-1877, 1882-1925
Daria Pelowska 1842-1877, 1882-1891
Jan Kontek 1643-1649, 1665-1702, 1838-1841
Jacek Nakielski 1900-1911
Tamara Budkiewicz 1892-1899
Barbara Stachowska 1912-1925
Paweł Thiede 1814-1823
Krzysztof Gradowski 1703-1722
Jolanta Kaczmarek 1827-1837
Cezary Ciemiński 1837-1838
Krystyna Bojahr 1841
Books:
Book signature Baptisms   Indexed Archive
700 1643-1649   1643-1649
W165 1665-1702   1665-1702 Pelplin Diocese Archive
704 1665-1890   1814-1823
W166 1703-1742   1703-1722 Pelplin Diocese Archive
W167 1743-1782    Pelplin Diocese Archive
W168 1782-1827   1827 Pelplin Diocese Archive
W169 1827-1838   1827-1838 Pelplin Diocese Archive
DW37 1838-1841   1838-1841 Sächsisches Staatsarchiv Leipzig
W170 1841   1841 Pelplin Diocese Archive
W171 1842-1856   1842-1856 Pelplin Diocese Archive
-----    1856-1869
701 1882-1887   1870-1877, 1882-1887
702 1888-1911   1888-1911
703 1912-1925   1912-1925
 
Marriages:    
Available: 1673-1782, 1784-1786, 1800-1962
Indexed: 1673-1774, 1776-1782, 1799, 1826-1911
Tomasz Bogiel 1826-1890
Paweł Thiede 1891-1911
Jan Kontek 1673-1700
Tamara Budkiewicz 1701-1774, 1776-1782, 1799
Books:
Book signature Marriages   Indexed Archive
W172 1673-1782   1673-1774, 1776-1782, 1799 Pelplin Diocese Archive
704 1673-1890   
W173 1784-1786, 1800-1841    Pelplin Diocese Archive
-----    1826-1890
705 1887-1945   1891-1911
 
Deaths:    
Available: 1710-1780, 1787-2003
Indexed: 1786-1811, 1822-1831, 1833-1845, 1850-1866
Rafał Kędziora 1786-1811, 1822-1831, 1833-1839
Cezary Ciemiński 1840-1845
Wiesława Rosłonkiewicz 1850-1851
Paweł Thiede 1852-1866
Books:
Book signature Deaths   Indexed Archive
704 1778-1885   
W174 1787-1832   1786-1811, 1822-1831 Pelplin Diocese Archive
W175 1833-1845   1833-1845 Pelplin Diocese Archive
W176 1846-1866   1850-1866 Pelplin Diocese Archive