Parafia : Kamień Krajeński

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
ul. Mickiewicza 19, miasto Kamień Krajeński, pow. sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie

Wyznanie:
katolicka

Wezwanie:
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła Kolegiata

Linki:
Katalog Zasobów Metrykalnych
Strona parafii

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1675-1710, 1713-1750, 1773-1842, 1863-1960
Zindeksowane: 1675-1732, 1734-1750, 1773-1788, 1809-1836, 1853, 1863-1873, 1883-1906
Nalazek 1675-1711, 1784-1788
Senska 1696, 1701, 1706, 1710-1732, 1734-1750, 1773, 1809-1831, 1853
Gomulska 1832-1836
Zubka 1863-1873
Nierzwicki 1773-1784
Szperlińska 1883-1906
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
W574 1675-1711   1675-1711 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W575 1711-1750   1696, 1701, 1706, 1710-1732, 1734-1750, 1773 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W580 1773-1784   1773-1784 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W576 1784-1808   1784-1788 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W577 1809-1831   1809-1831, 1853 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W578 1832-1842   1832-1836 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W579 1863-1883   1863-1873 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
1300 1883-1906   1883-1906 Księga w Parafii
 
Śluby:    
Dostępne: 1680-1695, 1703-1705, 1708-1709, 1713-1787, 1806-1987
Zindeksowane: 1680-1681, 1684-1688, 1690-1695, 1703-1705, 1708-1709, 1713-1787, 1806-1944
Nalazek 1680-1681, 1684-1688, 1690-1695, 1703-1705, 1708-1709
Nierzwicki 1713-1787, 1806-1862, 1872-1911
Gomulska 1863-1872
Zubka 1911-1944
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
W574 1680-1695, 1703-1709   1680-1681, 1684-1688, 1690-1695, 1703-1705, 1708-1709 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W581 1713-1774   1713-1774 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W580 1773-1787   1773-1787 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W582 1806-1831   1806-1831 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W583 1832-1862   1832-1862 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W584 1863-1911   1863-1911 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
1301 1911-1944   1911-1944 Księga w Parafii
 
Zgony:    
Dostępne: 1713-1998
Zindeksowane: 1713-1862, 1902-1950
Nierzwicki 1713-1862
Zubka 1902-1919
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
W581 1713-1772   1713-1772 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W580 1773-1784   1773-1784 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W585 1784-1831   1784-1831 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W586 1832-1842   1832-1842 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W587 1842-1862   1842-1862 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W588-591 1863-1902    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
1302 1902-1950   1902-1919 Księga w Parafii