Parish : Gruczno

Go to list of parishes and registry offices

Link to this page

Place:
ul. Wojska Polskiego 12, wieś Gruczno, gm. Świecie, pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie

Confession:
catholic

Dedication:
Parafia Świętego Jana Chrzciciela

Links:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG does not offer any photocopies from the registers. To see originals and/or copies go to appropriate archive

Baptisms:    
Available: 1670-1732, 1755-1814, 1819-1946
Indexed: 1670-1718, 1733-1759, 1799-1814, 1819-1839, 1841-1946
Koszowski 1819-1839, 1841-1946
Zieliński 1670-1718
Skonieczka zd. Frączyk 1799-1814
Senska 1733-1759
Books:
Book signature Baptisms   Indexed Archive
166 1670-1705   1670-1705 Pelplin Diocese Archive
168 1706-1732   1706-1718 Pelplin Diocese Archive
W511 1733-1759   1733-1759 Pelplin Diocese Archive
W164 1759-1818   1799-1814 Pelplin Diocese Archive
W512 1819-1862   1819-1839, 1841-1862 Pelplin Diocese Archive
W513 1863-1874, 1907-1934   1863-1874, 1907-1934 Pelplin Diocese Archive
163 1875-1906   1875-1906
162 1935-1946   1935-1946
 
Marriages:    
Available: 1711-1719, 1737-1741, 1748-1811, 1875-1945
Indexed: 1711-1719, 1737-1741, 1748-1758, 1773-1811, 1820-1866, 1875-1883, 1886-1898, 1900-1945
Koszowski 1860-1866, 1875-1883, 1886-1898, 1900-1945
Skonieczka zd. Frączyk 1773-1811
Zieliński 1711-1719, 1737-1741
Senska 1748-1758
Wołkowicki 1820-1866
Books:
Book signature Marriages   Indexed Archive
167 1711-1718, 1737-1741   1711-1719, 1737-1741 Pelplin Diocese Archive
W511 1748-1758   1748-1758 Pelplin Diocese Archive
165 1773-1811   1773-1811
D2658 1820-1866   1820-1866 Centrum Historii Rodziny - Mormoni
161 1860-1866   1860-1866
160 1875-1945   1875-1883, 1886-1898, 1900-1945
 
Deaths:    
Available: 1815-1874, 1914-1944
Indexed: 1815-1867, 1914-1944
Senska 1815-1867, 1920-1944
Sybilski 1914-1919
Wołkowicki 1865-1866
Books:
Book signature Deaths   Indexed Archive
W514 1815-1867   1815-1867 Pelplin Diocese Archive
D2658 1865-1866   1865-1866 Centrum Historii Rodziny - Mormoni
W515 1868-1874, 1914-1944   1914-1944 Pelplin Diocese Archive