Parish : Gostycyn

Go to list of parishes and registry offices

Link to this page

Place:
ul. Główna 46, wieś Gostycyn, gm. Gostycyn, pow. tucholski, woj. kujawsko-pomorskie

Confession:
catholic

Dedication:
Parafia Świętego Marcina

Links:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG does not offer any photocopies from the registers. To see originals and/or copies go to appropriate archive

Baptisms:    
Available: 1670-1750, 1791-1794, 1797-1879, 1883-1948
Indexed: 1669-1688, 1694-1738, 1743-1750, 1797-1808, 1814, 1828, 1833-1839, 1848-1879, 1883-1912, 1915-1943
Senska 1797-1808, 1814, 1828, 1833-1839, 1848-1879, 1912, 1915-1943
Zubka 1883-1911
Zieliński 1669-1688, 1694-1738, 1743-1750
Books:
Book signature Baptisms   Indexed Archive
787 1669-1750   1669-1688, 1694-1738, 1743-1750 Pelplin Diocese Archive
W816 1797-1879   1797-1808, 1814, 1828, 1833-1839, 1848-1879 Pelplin Diocese Archive
782 1882-1923   1883-1912, 1915-1922
786 1923-1943   1923-1943 Księga w Parafii
 
Marriages:    
Available: 1661-1791, 1837-1885, 1945-1948
Indexed: 1667-1672, 1674-1685, 1687-1691, 1693-1727, 1729-1731, 1733-1737, 1750, 1839-1885, 1935, 1941, 1945-1948
Jendrzejewska 1839-1885
Senska 1667-1672, 1674-1685, 1687-1691, 1693-1727, 1729-1731, 1733-1737, 1750, 1935, 1941, 1945-1948
Books:
Book signature Marriages   Indexed Archive
783 1661-1791   1667-1672, 1674-1685, 1687-1691, 1693-1727, 1729-1731, 1733-1737, 1750 Pelplin Diocese Archive
780 1839-1885   1839-1885
784 1945-1948   1935, 1941, 1945-1948 Pelplin Diocese Archive
 
Deaths:    
Available: 1655-1750, 1886-1948
Indexed: 1665-1666, 1668, 1670, 1672, 1675-1687, 1689, 1691-1692, 1696-1726, 1728, 1730-1737, 1750, 1886-1948
Rendzio 1886-1944
Senska 1665-1666, 1668, 1670, 1672, 1675-1687, 1689, 1691-1692, 1696-1726, 1728, 1730-1737, 1750, 1945-1948
Books:
Book signature Deaths   Indexed Archive
788 1655-1750   1665-1666, 1668, 1670, 1672, 1675-1687, 1689, 1691-1692, 1696-1726, 1728, 1730-1737, 1750 Pelplin Diocese Archive
781 1886-1944   1886-1944 Pelplin Diocese Archive
785 1945-1948   1945-1948 Pelplin Diocese Archive