Registry office : Kiełpin - USC

Go to list of parishes and registry offices

Link to this page

Place:
województwo pomorskie, powiat człuchowski, gmina Człuchów

PTG does not offer any photocopies from the registers. To see originals and/or copies go to appropriate archive

Baptisms:    
Available: 1900-1919
Indexed: 1900-1919, 1922
Arbeitskreis Heimat- und Familienforschung Stolper Lande 1900-1912
??? 1913-1915
Team Pom.Greif 1916-1917
Schulz 1918
Schwirz 1919, 1922
Books:
Book signature Baptisms   Indexed Archive
529/1 1900   1900 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/4 1901   1901 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/7 1902   1902 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/10 1903   1903 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/13 1904   1904 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/16 1905   1905 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/19 1906   1906 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/22 1907   1907 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/25 1908   1908 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/28 1909   1909 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/33 1910   1910 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/34 1911   1911 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/37 1912   1912 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/40 1913   1913 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/43 1914   1914 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/46 1915   1915 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/61 1916   1916 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/62 1917   1917 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/63 1918   1918 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/65 1919   1919 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/67 1922   1922 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
 
Marriages:    
Available: 1900-1939
Indexed: 1900-1911, 1926-1939
Arbeitskreis Heimat- und Familienforschung Stolper Lande 1900-1911
Schulz 1926-1939
Books:
Book signature Marriages   Indexed Archive
529/2 1900   1900 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/5 1901   1901 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/8 1902   1902 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/11 1903   1903 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/14 1904   1904 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/17 1905   1905 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/20 1906   1906 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/23 1907   1907 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/26 1908   1908 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/29 1909   1909 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/31 1910   1910 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/35 1911   1911 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/64 1926-1939   1926-1939 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
 
Deaths:    
Available: 1900-1929, 1931-1934, 1936-1937, 1939
Indexed: 1900-1908, 1919, 1922, 1924, 1926-1929, 1931-1934, 1936-1937, 1939
Arbeitskreis Heimat- und Familienforschung Stolper Lande 1900-1908, 1919, 1922, 1924
Schwirz 1926-1929, 1931-1934, 1936-1937, 1939
Books:
Book signature Deaths   Indexed Archive
529/3 1900   1900 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/6 1901   1901 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/9 1902   1902 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/12 1903   1903 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/15 1904   1904 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/18 1905   1905 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/21 1906   1906 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/24 1907   1907 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/27 1908   1908 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/56 1919   1919 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/58 1922   1922 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/60 1924   1924 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
529/66 1926-1939   1926-1929, 1931-1934, 1936-1937, 1939 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku