Parafia : Garczyn

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Garczyn, gm. Liniewo, pow. kościerski, woj. pomorskie

Wyznanie:
katolicka

Wezwanie:
Parafia Świętego Andrzeja Apostoła

Linki:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1780-1981
Zindeksowane: 1780-1825, 1843-1917
Bukowski 1780-1785, 1790-1810, 1823-1825
Dempc 1804, 1811-1822
Jagoda 1843-1917
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
W309 1780-1844   1780-1785, 1790-1810, 1823-1825 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W310 1800-1839   1804, 1811-1822 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W311 1843-1872   1843-1872 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W312 1873-1917   1873-1917 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
 
Śluby:    
Dostępne: 1780-1939, 1945-1973
Zindeksowane: 1780-1863
Bukowski 1780-1863
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
W309 1780-1863   1780-1863 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W313 1864-1939    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W314 1937    Archiwum Diecezji Pelplińskiej
 
Zgony:    
Dostępne: 1780-1900, 1945-2008
Zindeksowane: 1800-1885, 1901-1939, 1990-2008
Kokoryka 1901-1939
Wysiecka 1990-2008
Bukowski 1800-1885
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
W309 1769-1844   1839-1844 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W310 1800-1838   1800-1838 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W315 1843-1900   1844-1885 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
1254/4 1901-1939   1901-1939 Archiwum Państwowe w Gdańsku
410    1990-2008