Parafia : Drzycim

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
ul. Szkolna 15, wieś Drzycim, gm. Drzycim, pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie

Wyznanie:
katolicka

Wezwanie:
Parafia Matki Boskiej Pocieszenia

Linki:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1633-1650, 1695-1751, 1754-1786, 1811-1950
Zindeksowane: 1633-1650, 1694-1751, 1766-1786, 1811-1888, 1903-1934
Senska 1633-1650, 1694-1751, 1766-1786, 1811-1837, 1873-1888
Ciesielski 1837-1870, 1903-1934
Stosik 1871-1873
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
421 1633-1650   1633-1650 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W256 1695-1731   1694-1731 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W257 1731-1743   1731-1743 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W258 1743-1751   1743-1751 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W259 1766-1786   1766-1786 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W260 1811-1818   1811-1818 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
423 1818-1836   1818-1837
W261 1837-1870   1837-1870 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W262 1871-1888   1871-1888 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
425 1903-1934   1903-1934
 
Śluby:    
Dostępne: 1731-1950
Zindeksowane: 1731-1939
Ciesielski 1774-1859
Brutel-Tuczko 1731-1750
Czarkowski 1860-1939
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
W263 1731-1774   1731-1750 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
427 1774-1795   1774-1795
W264 1795-1859   1795-1859 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W265 1860-1939   1860-1939 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
 
Zgony:    
Dostępne: 1774-1877, 1912-2009
Zindeksowane: 1774-1777, 1781-1798, 1808-1877, 1912-2009
Ciesielski 1842-1877, 1912-1943, 1952-2009
Senska 1774-1777, 1781-1798
Czarkowski 1944-1951
Czachorowska 1808-1820
Alfut 1821-1841
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
429 1774-1798   1774-1777, 1781-1798
W260 1798-1841   1808-1841 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
W266 1842-1877   1842-1877 Archiwum Diecezji Pelplińskiej
430 1912-1943   1912-1943
431 1944-1951   1944-1951
432 1952-1959   1952-1959
433 1959-1975   1959-1975
434 1976-1993   1976-1993
420 1994-2009   1994-2009