Parish : Drzycim

Go to list of parishes and registry offices

Link to this page

Place:
ul. Szkolna 15, wieś Drzycim, gm. Drzycim, pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie

Confession:
catholic

Dedication:
Parafia Matki Boskiej Pocieszenia

Links:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG does not offer any photocopies from the registers. To see originals and/or copies go to appropriate archive

Baptisms:    
Available: 1633-1650, 1695-1751, 1754-1786, 1811-1950
Indexed: 1633-1650, 1694-1751, 1754-1786, 1811-1934
Senska 1633-1650, 1694-1751, 1766-1786, 1811-1837, 1873-1903
Ciesielski 1837-1870, 1903-1934
Stosik 1871-1873
Wysocki 1754-1766
Books:
Book signature Baptisms   Indexed Archive
421 1633-1650   1633-1650 Pelplin Diocese Archive
W256 1695-1731   1694-1731 Pelplin Diocese Archive
W257 1731-1743   1731-1743 Pelplin Diocese Archive
W258 1743-1751   1743-1751 Pelplin Diocese Archive
1569311 1754-1766   1754-1766 Centrum Historii Rodziny - Mormoni
W259 1766-1786   1766-1786 Pelplin Diocese Archive
W260 1811-1818   1811-1818 Pelplin Diocese Archive
423 1818-1836   1818-1837
W261 1837-1870   1837-1870 Pelplin Diocese Archive
W262 1871-1888   1871-1888 Pelplin Diocese Archive
424 1888-1903   1888-1903 Pelplin Diocese Archive
425 1903-1934   1903-1934
 
Marriages:    
Available: 1731-1950
Indexed: 1731-1939
Ciesielski 1774-1859
Brutel-Tuczko 1731-1750
Czarkowski 1860-1939
Books:
Book signature Marriages   Indexed Archive
W263 1731-1774   1731-1750 Pelplin Diocese Archive
427 1774-1795   1774-1795
W264 1795-1859   1795-1859 Pelplin Diocese Archive
W265 1860-1939   1860-1939 Pelplin Diocese Archive
 
Deaths:    
Available: 1774-1877, 1912-2009
Indexed: 1774-1777, 1781-1798, 1808-1877, 1912-2009
Ciesielski 1842-1877, 1912-1943, 1952-2009
Senska 1774-1777, 1781-1798
Czarkowski 1944-1951
Czachorowska 1808-1820
Alfut 1821-1841
Books:
Book signature Deaths   Indexed Archive
429 1774-1798   1774-1777, 1781-1798
W260 1798-1841   1808-1841 Pelplin Diocese Archive
W266 1842-1877   1842-1877 Pelplin Diocese Archive
430 1912-1943   1912-1943
431 1944-1951   1944-1951
432 1952-1959   1952-1959
433 1959-1975   1959-1975
434 1976-1993   1976-1993
420 1994-2009   1994-2009