USC : Ostaszewo - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
woj.pomorskie, pow. nowodworski, gmina Ostaszewo

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Zgony:    
Dostępne: 1877
Zindeksowane: 1877
Wysocki 1877
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
537/16 1877   1877 Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku