USC : Chojniczki - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
woj. pomorskie, powiat chojnicki gmina Chojnice

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1909
Zindeksowane: 1874-1909
Wirkus 1874-1909
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
1618/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/2 1875   1875 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/3 1876   1876 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/45 1889   1889 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/47 1890   1890 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/49 1891   1891 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/52 1892   1892 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/54 1893   1893 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/57 1894   1894 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/60 1895   1895 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/63 1896   1896 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/66 1897   1897 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/69 1898   1898 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/72 1899   1899 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/75 1900-1902   1900-1902 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/79 1903-1905   1903-1905 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1618/104 1906-1909   1906-1909 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy