Parafia : Żuławki

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
woj. pomorskie, pow. nowodworski, gmina Stegna

Wyznanie:
katolicka

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Śluby:    
Dostępne: 1701-1903
Zindeksowane: 1701-1903
Michał Wysocki 1701-1903
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
585985 1701-1903   1701-1903 Centrum Historii Rodziny - Mormoni