USC : Krzynowłoga Wielka - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
woj. Mazowiecki, pow. Przesnyski, gmina Chorzele

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1914-1916
Zindeksowane: 1914-1916
Zespół Indeksacyjny 1914-1916
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
248/1 1914-1916   1914-1916 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
 
Śluby:    
Dostępne: 1914-1923, 1925-1936
Zindeksowane: 1914-1923, 1925-1936
Zespół Indeksacyjny 1914-1923, 1925-1936
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
248/1 1914-1923, 1925-1936   1914-1923, 1925-1936 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
 
Zgony:    
Dostępne: 1914-1923, 1925-1936
Zindeksowane: 1914-1923, 1925-1936
Zespół Indeksacyjny 1914-1923, 1925-1936
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
248/1 1914-1923, 1925-1936   1914-1923, 1925-1936 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku