Parafia : Krasnosielc - mojżesz.

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
woj. Mazowieckie, pow. Makowski, gmina Krasnosielc

Wyznanie:
Mojżeszowa

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Śluby:    
Dostępne: 1921-1935
Zindeksowane: 1921-1935
Zespół Indeksacyjny 1921-1935
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
667/2 1922-1935   1921-1935 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
 
Zgony:    
Dostępne: 1920-1935
Zindeksowane: 1920-1935
Zespół Indeksacyjny 1920-1935
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
667/2 1920-1935   1920-1935 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku