Parish : Debrzno

Go to list of parishes and registry offices

Link to this page

Place:
ul. Witosa 5, miasto Debrzno, pow. człuchowski, woj. pomorskie

Confession:
catholic

Dedication:
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Links:
Katalog Zasobów Metrykalnych
Strona parafii

PTG does not offer any photocopies from the registers. To see originals and/or copies go to appropriate archive

Baptisms:    
Available: 1774-1855, 1858-1949
Indexed: 1774-1836, 1838-1855, 1858-1928
Fasiczka 1800-1836, 1838-1839
Pelowska 1839-1855
Tomczyk 1774-1799
Senska 1858-1928
Books:
Book signature Baptisms   Indexed Archive
1223 1774-1799   1774-1799 Pelplin Diocese Archive
1220 1800-1826   1800-1826
1221 1826-1839   1826-1836, 1838-1839 Pelplin Diocese Archive
1222 1839-1857   1839-1855
1229 1858-1896   1858-1896 Pelplin Diocese Archive
3160 1896-1928   1896-1928 Pelplin Diocese Archive
 
Marriages:    
Available: 1774-1963
Indexed: 1774-1860, 1863-1944
Bojahr 1800-1860, 1863-1903
Senska 1774-1799, 1904-1944
Books:
Book signature Marriages   Indexed Archive
3161 1774-1799   1774-1799 Pelplin Diocese Archive
1224 1800-1860   1800-1860 Pelplin Diocese Archive
1225 1863-1944   1863-1944 Księga w Parafii
 
Deaths:    
Available: 1774-1963
Indexed: 1773-1939
Senska 1773-1939
Books:
Book signature Deaths   Indexed Archive
1226 1774-1799   1773-1799, 1883 Pelplin Diocese Archive
1227 1800-1863   1800-1863 Pelplin Diocese Archive
1228 1863-1939   1863-1939 Pelplin Diocese Archive