USC : Grzebsk - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
woj. Mazowieckie, pow. Mławski, gmina Wieczfnia Kościelna

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1915-1916
Zindeksowane: 1915-1916
Zespół Indeksacyjny 1915-1916
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
38/mw/1 1915-1916   1915-1916 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
 
Śluby:    
Dostępne: 1915-1936
Zindeksowane: 1915-1936
Zespół Indeksacyjny 1915-1936
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
38/mw/1 1915-19136   1915-1936 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
 
Zgony:    
Dostępne: 1915-1936
Zindeksowane: 1915-1936
Zespół Indeksacyjny 1915-1936
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
38/mw/1 1915-19136   1915-1936 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie