USC : Ratajki - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
woj. Zachodniopomorskie, pow. Koszaliński, gmina Sianów

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1879, 1881-1882, 1885, 1890, 1892-1911
Zindeksowane: 1874-1879, 1881-1882, 1885, 1890, 1892-1911
Team Pom.Greif 1874-1879, 1881-1882, 1885, 1890, 1892-1911
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
490/1 1874-1879, 1881-1882, 1885, 1890, 1892-1911   1874-1879, 1881-1882, 1885, 1890, 1892-1911 Archiwum Państwowe w Koszalinie
 
Śluby:    
Dostępne: 1875-1878, 1882, 1884-1887, 1892-1893, 1896-1899, 1901, 1903-1904, 1906-1908, 1911
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
490/1 1875-1878, 1882, 1884-1887, 1892-1893, 1896-1899, 1901, 1903-1904, 1906-1908, 1911    Archiwum Państwowe w Koszalinie
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1881, 1884-1891, 1893, 1895-1899, 1902-1905, 1907
Zindeksowane: 1874-1881, 1884-1891, 1893, 1895-1899, 1902-1905, 1907
Team Pom.Greif 1874-1881, 1884-1891, 1893, 1895-1899, 1902-1905, 1907
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
490/1 1874-1881, 1884-1891, 1893, 1895-1899, 1902-1905, 1907   1874-1881, 1884-1891, 1893, 1895-1899, 1902-1905, 1907 Archiwum Państwowe w Koszalinie