USC : Parchowo - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
woj. Pomorskie, pow. Bytowski, gmina Parchowo

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Zgony:    
Dostępne: 1874-1899
Zindeksowane: 1874-1899
Arbeitskreis Heimat- und Familienforschung Stolper Lande 1874-1899
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
321/1 1874-1899   1874-1899 Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku