USC : Brusy - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
miasto Brusy, pow. chojnicki, woj. pomorskie

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1915-1916
Zindeksowane: 1874-1882, 1915-1929, 1932-1939, 1945
Wirkus 1874-1880
Senska 1915-1929, 1932-1939, 1945
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
1616/1 1874-1882   1874-1880 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
TNK 3100 1915-1919   1915-1919
TNK 3101 1920-1921   1920-1921
TNK 3102 1921-1922   1921-1922
TNK 3103 1923   1923
TNK 3104 1924   1924
TNK 3105 1925   1925
TNK 3106 1926-1929   1926-1929
TNK 3107 1932   1932
TNK 3108 1933   1933
TNK 3109 1934   1934
TNK 3110 1935   1935
TNK 3111 1936   1936
TNK 3112 1937   1937
TNK 3113 1938   1938
TNK 3114 1939   1939
TNK 3115 1940   
TNK 3116 1941-1942   
TNK 3117 1943   
TNK 3118 1944   
TNK 3119 1945   1945
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1880, 1882-1910, 1935-1945
Zindeksowane: 1874-1880, 1882-1917, 1919-1920, 1935-1945
Nierzwicki 1897-1910
Senska 1935-1945
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
1616/1 1874-1934   1897-1910 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
TNK 3120 1935   1935
TNK 3121 1936   1936
TNK 3122 1937   1937
TNK 3123 1938   1938
TNK 3124 1939   1939
TNK 3125 1940   1940
TNK 3126 1941-1942   1941-1942
TNK 3127 1943   1943
TNK 3128 1944   1944
TNK 3129 1945   1945
 
Zgony:    
Dostępne: 1935-1939, 1942-1943, 1945
Zindeksowane: 1935-1939, 1942-1943, 1945
Senska 1935-1939, 1942-1943, 1945
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
TNK 3130 1935   1935
TNK 3131 1936   1936
TNK 3132 1937   1937
TNK 3133 1938   1938
TNK 3134 1939   1939
TNK 3135 1942   1942
TNK 3136 1943   1943
TNK 3137 1945   1945