USC : Leśno - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Leśno, gm. Brusy, pow. chojnicki, woj. pomorskie

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1920
Zindeksowane: 1874-1920
Wirkus 1874-1913
Nalazek 1914-1920
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
1630/10 18741-1875   1874-1875 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1630/18 1876-1877   1876-1877 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1630/21 1878-1879   1878-1879 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1630/24 1880-1881   1880-1881 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1630/54 1882-1883   1882-1883 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1630/57 1884-1885   1884-1885 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1630/60 1886-1887   1886-1887 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1630/63 1888-1889   1888-1889 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1630/77 1890-1891   1890-1891 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1630/89 1892-1893   1892-1893 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1630/92 1894-1895   1894-1895 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1630/95 1896-1897   1896-1897 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1630/97 1898-1899   1898-1899 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1630/100 1900-1902   1900-1902 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1630/133 1903-1905   1903-1905 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1630/135 1906-1907   1906-1907 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1630/153 1908-1910   1908-1910 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
1630/163 1911-1913   1911-1913 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
TNK 3000 1914-1917   1914-1917
TNK 3001 1918-1920   1918-1920