Parish : Byszewo

Go to list of parishes and registry offices

Link to this page

Place:
wieś Byszewo, gm. Koronowo, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie

Confession:
catholic

Dedication:
Parafia Świętej Trójcy Sanktuarium NMP Królowej Krajny

Links:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG does not offer any photocopies from the registers. To see originals and/or copies go to appropriate archive

Baptisms:    
Available: 1760-1914, 1922-1929, 1934-1941, 1945
Indexed: 1760-1914, 1922-1935
Wegner 1874-1914
Senska 1821-1873, 1875, 1922-1935
Kortas 1760-1846, 1874
Books:
Book signature Baptisms   Indexed Archive
W64 1760-1779   1760-1779 Pelplin Diocese Archive
W62 1774-1808   1774-1808 Pelplin Diocese Archive
W63 1808-1846   1808-1846 Pelplin Diocese Archive
1182 1821-1874   1821-1875
1180 1874-1914, 1945   1874-1914
1184 1922-1941   1922-1935 Księga w Parafii
 
Marriages:    
Available: 1760-1947
Indexed: 1760-1770, 1772-1848, 1850-1852, 1854-1890, 1895-1941, 1943-1947, 1949
Wegner 1881-1890, 1895-1941, 1943-1947
Senska 1760-1770, 1772-1848, 1850-1852, 1854-1881, 1949
Books:
Book signature Marriages   Indexed Archive
W64 1760-1779   1760-1770, 1772-1779 Pelplin Diocese Archive
W65 1774-1840   1774-1840 Pelplin Diocese Archive
W66 1821-1847   1840-1847 Pelplin Diocese Archive
1183 1847-1881    Pelplin Diocese Archive
1181 1881-1947   1847-1848, 1850-1852, 1854-1890, 1895-1941, 1943-1947, 1949
 
Deaths:    
Available: 1760-1867, 1874-1950
Indexed: 1760-1867, 1878-1930
Wegner 1878-1930
Senska 1760-1867
Books:
Book signature Deaths   Indexed Archive
W64 1760-1779   1760-1779 Pelplin Diocese Archive
W67 1774-1867   1774-1867 Pelplin Diocese Archive
-----    1878-1930