Parafia : Wierzchowo - ewangel.

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
woj. Zachodniopomorskie, pow. Drawski, gmina Wierzchowo

Wyznanie:
ewangelicka

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1847-1935
Zindeksowane: 1847-1935
Team Pom.Greif 1847-1935
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
866/5 1847-1906   1847-1906 Archiwum Państwowe w Koszalinie
866/8 1895-1935   1895-1935 Archiwum Państwowe w Koszalinie
866/7 1907-1915   1907-1915 Archiwum Państwowe w Koszalinie
866/3 1909-1915   1909-1915 Archiwum Państwowe w Koszalinie
 
Śluby:    
Dostępne: 1862-1935
Zindeksowane: 1862-1935
Team Pom.Greif 1862-1935
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
866/1 1862-1935   1862-1935 Archiwum Państwowe w Koszalinie
 
Zgony:    
Dostępne: 1862-1935
Zindeksowane: 1862-1935
Team Pom.Greif 1862-1935
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
866/5 1862-1908   1862-1908 Archiwum Państwowe w Koszalinie
866/2 1887-1908   1887-1906 Archiwum Państwowe w Koszalinie
866/8 1895-1935   1895-1935 Archiwum Państwowe w Koszalinie
866/3 1909-1935   1909-1935 Archiwum Państwowe w Koszalinie
866/7 1909-1935   1909-1935 Archiwum Państwowe w Koszalinie