USC : Nowy Port - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
dzielnica Gdańska położona przy ujściu Martwej Wisły

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1912-1914
Zindeksowane: 1912-1914
Pranga 1912-1914
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
4399/3 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
4399/6 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
4399/9 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1911-1914
Zindeksowane: 1911-1914
Pranga 1911-1914
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
4399/1 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
4399/4 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
4399/7 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
4399/10 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1911-1914
Zindeksowane: 1911-1914
Pranga 1911-1914
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
4399/2 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
4399/5 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
4399/8 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
4399/11 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku