USC : Wojtal - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1885-1886, 1890-1896, 1899-1916
Zindeksowane: 1885-1886, 1890-1896, 1899-1916
Zblewski 1885-1886, 1890-1896, 1899-1916
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
3260/1 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/4 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/7 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/10 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/13 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/16 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/19 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/22 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/25 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/28 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/31 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/34 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/37 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/40 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/43 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/46 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/49 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/52 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/55 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/58 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/61 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/64 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/69 1912-1915   1912-1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/72 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1886, 1890-1893, 1896, 1899-1907, 1909-1913
Zindeksowane: 1886, 1890-1893, 1896, 1899-1907, 1909-1913
Zblewski 1886, 1890-1893, 1896, 1899-1907, 1909-1913
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
3260/5 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/8 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/11 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/14 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/17 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/26 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/29 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/32 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/35 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/38 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/41 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/44 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/47 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/50 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/53 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/59 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/62 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/65 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/70 1912-1913   1912-1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1885-1886, 1890-1896, 1899-1901, 1903-1916
Zindeksowane: 1885-1886, 1890-1896, 1899-1901, 1903-1916
Zblewski 1885-1886, 1890-1896, 1899-1901, 1903-1916
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
3260/3 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/6 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/9 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/12 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/15 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/18 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/21 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/24 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/27 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/30 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/33 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/36 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/42 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/45 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/48 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/51 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/54 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/57 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/60 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/63 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/66 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/67 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/68 1913-1914   1913-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/71 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
3260/73 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku