USC : Okoniny Wielkie - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
obecnie Okoninki - osada w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Kaliska

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Nowak 1874-1916
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2051/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/196 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/199 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/202 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/205 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/208 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/225 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/228 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/231 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/234 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1907, 1909-1914, 1916-1919
Zindeksowane: 1875-1907, 1909-1914, 1916-1919
Nowak 1875-1907, 1909-1914, 1916-1919
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2051/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/80 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/83 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/86 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/89 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/92 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/95 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/200 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/203 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/206 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/209 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/212 1913--1914, 1916-1919   1913-1914, 1916-1919 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1917
Zindeksowane: 1874-1917
Nowak 1874-1917
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2051/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/69 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/72 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/75 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/78 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/81 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/84 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/87 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/90 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/93 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/96 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/99 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/102 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/198 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/201 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/204 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/207 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/210 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2051/211 1913-1917   1913-1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku