USC : Kiełpino Górne - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
osiedle domków jednorodzinnych w Gdańsku, w dzielnicy Kokoszki. Leży na południowo-wschodnim krańcu dzielnicy, a jego południowa granica pokrywa się z granicą miasta.

Uwagi:
Osiedle Kiełpino Górne to dawna wieś przyłączona w granice administracyjne miasta w 1973. Należy do okręgu historycznego Wyżyny.

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1914
Zindeksowane: 1874-1893
Andrzej P. Pranga 1874-1893
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
1612/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/57 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1891, 1893-1894, 1896-1914
Zindeksowane: 1874-1891, 1893
Andrzej P. Pranga 1874-1891, 1893
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
1612/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1914
Zindeksowane: 1874-1893
Andrzej P. Pranga 1874-1893
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
1612/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1612/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku