USC : Sarbinowo - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gmina Mielno

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874, 1876, 1878-1889, 1891-1898, 1900, 1904-1907, 1909-1910, 1913
Zindeksowane: 1874, 1876, 1878-1889, 1891-1898, 1900, 1904-1907, 1909-1910, 1913, 1915
Team Pom.Greif 1874, 1876, 1878-1889, 1891-1898, 1900, 1904-1907, 1909-1910, 1913
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
495/2 1874, 1876, 1878-1889, 1891-1898, 1900, 1904-1907, 1909-1910, 1913,1915   1874, 1876, 1878-1889, 1891-1898, 1900, 1904-1907, 1909-1910, 1913 Archiwum Państwowe w Koszalinie
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1913
Zindeksowane: 1874-1913, 1918-1919
Team Pom.Greif 1874-1913
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
495/2 1874-1913, 1918-1919   1874-1913 Archiwum Państwowe w Koszalinie
 
Zgony:    
Zindeksowane: 1914-1918
Team Pom.Greif 1914-1918
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
495/2 1915-1918   1914-1918 Archiwum Państwowe w Koszalinie