USC : Salino - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Gniewino

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1875-1914
Zindeksowane: 1875-1914
Czapiewska 1875-1914
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2084/1 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/4 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/7 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/9 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/11 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/13 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/15 1881-1886   1881-1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/17 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/18 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/19 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/20 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/21 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/22 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/23 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/24 1894-1899   1894-1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/27 1900-1906   1900-1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/122 1907-1914   1907-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1875-1915
Zindeksowane: 1875-1915
Czapiewska 1875-1915
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2084/2 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/5 1876-1894   1876-1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/25 1895-1899   1895-1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/28 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/30 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/32 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/34 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/36 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/38 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/40 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/43 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/46 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/113 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/116 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/120 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/123 1912-1915   1912-1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1875-1915
Zindeksowane: 1875-1915
Czapiewska 1875-1915
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2084/3 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/6 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/8 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/10 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/12 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/14 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/16 1881-1893   1881-1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/26 1894-1899   1893-1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/29 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/31 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/33 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/35 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/37 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/39 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/41 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/44 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/47 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/114 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/117 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/121 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2084/124 1912-1915   1912-1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku