USC : Borcz - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś w woj pomorskim, pow kartuskim, gm Somonino

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1877, 1879-1896, 1898-1916
Zindeksowane: 1874-1877, 1879-1896, 1898-1916
Romański 1874-1877, 1879-1896, 1898-1916
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
1977/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/3 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/6 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/9 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/14 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/17 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/20 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/23 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2008/26 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2008/29 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/32 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/35 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/38 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/41 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/43 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/46 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2008/49 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/52 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/55 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/58 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/61 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/64 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/69 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/72 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/74 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/76 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/79 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/81 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/84 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2008/87 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/90 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/93 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/96 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/99 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2008/153 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/105 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/106 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2008/159 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/109 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/111 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/114 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1875-1882, 1884-1899, 1901, 1903-1916
Zindeksowane: 1875-1882, 1884-1899, 1901, 1903-1916
Romański 1875-1882, 1884-1899, 1901, 1903-1916
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
1977/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/12 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/15 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/18 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/21 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/24 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/30 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/33 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/36 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/39 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/42 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/44 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/47 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/50 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/53 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/56 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/59 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/62 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/65 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/67 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/70 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2008/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/77 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/82 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/85 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/88 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/91 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/94 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/97 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/100 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/102 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2008/157 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2008/162 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/112 1913-1915   1913-1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/115 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1887, 1889-1910, 1912-1916
Zindeksowane: 1874-1887, 1889-1910, 1912-1916
Romański 1874-1887, 1889-1910, 1912-1916
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
1977/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/45 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/48 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/51 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/54 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/57 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/60 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/63 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/66 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/68 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/71 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/73 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/75 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/78 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/80 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/83 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/86 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/89 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/92 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/95 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/98 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/101 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/103 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/107 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/108 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/110 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/113 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1977/116 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku