USC : Rakowiec - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś w woj pomorskim, pow tczewskim, gm Gniew

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1913
Zindeksowane: 1874-1887
Zblewski 1874-1887
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2075/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1911
Zindeksowane: 1874-1887
Zblewski 1874-1887
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2075/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2075/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1916