USC : Opalenie - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś w woj pomorskim, pow tczewskim, gm Gniew

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Bojahr 1874-1916
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2053/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/51 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/53 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/55 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/58 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/61 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/63 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/65 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/68 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/70 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/72 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/74 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/75 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/76 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/77 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/78 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/80 1906-1908   1906-1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/121 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/123 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/126 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/127 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/128 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/129 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/131 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/132 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1910
Zindeksowane: 1874-1910
Bojahr 1874-1910
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2053/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/54 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/56 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/59 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/62 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/64 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/66 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/69 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/71 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/73 1900-1902   1900-1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/79 1903-1905   1903-1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/81 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/124 1907-1910   1907-1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1907, 1909-1914
Zindeksowane: 1874-1907, 1909-1914
Bojahr 1874-1907, 1909-1914
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2053/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/57 1890-1893   1890-1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/60 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/67 1895-1898   1895-1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/82 1899-1907   1899-1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/130 1909-1914   1909-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku