USC : Opalenie - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś w woj pomorskim, pow tczewskim, gm Gniew

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1914
Zindeksowane: 1874-1890
Krystyna Bojahr 1874-1890
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2053/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1910
Zindeksowane: 1874-1890
Krystyna Bojahr 1874-1890
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2053/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1914
Zindeksowane: 1874-1889
Krystyna Bojahr 1874-1889
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2053/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2053/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku