USC : Dziemiany - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
Duża wieś kaszubska w woj pomorskim, w pow kościerskim, w gm Dziemiany

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Szamocki 1874-1916
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
1998/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/3 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/6 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/9 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/12 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/15 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/18 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/21 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/24 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/27 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/30 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/33 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/35 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/38 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/41 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/44 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/47 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/50 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/53 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/56 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/59 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/62 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/65 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/68 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/71 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/74 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/77 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/80 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/83 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/86 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/89 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/92 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/95 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/99 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/102 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/105 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/110 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/113 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/116 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/119 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/122 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/125 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/128 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1875-1918
Zindeksowane: 1875-1918
Szamocki 1875-1918
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
1998/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/36 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/39 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/42 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/45 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/48 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/51 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/54 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/57 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/60 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/63 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/66 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/69 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/72 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/75 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/78 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/81 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/84 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/87 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/90 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/93 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/103 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/106 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/111 1910-1911   1910-1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/117 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/120 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/123 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/126 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/129 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/131 1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/133 1918   1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1884, 1886-1920
Zindeksowane: 1874-1884, 1886-1920
Szamocki 1874-1884, 1886-1920
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
1998/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/104 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/107 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/112 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/115 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/118 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/121 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/124 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/127 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/130 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/132 1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/134 1918   1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/135 1919   1919 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1998/136 1920   1920 Archiwum Państwowe w Gdańsku