USC : Gołębiewo Wielkie - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś w woj pomorskim, w pow gdańskim, w gm Trąbki Wielkie

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1914
Zindeksowane: 1874-1880
Berg 1874-1880
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2007/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2007/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2007/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2007/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2007/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2007/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2007/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1888, 1890-1903,1905-1914
Zindeksowane: 1874-1880
Berg 1874-1880
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2007/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2007/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2007/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2007/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2007/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2007/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2007/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1914
Zindeksowane: 1874-1880
Berg 1874-1880
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2007/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2007/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2007/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2007/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2007/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2007/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2007/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku