USC : Więckowy - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś kociewska w woj pomorskim, w pow starogardzkim, w gm Skarszewy

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Kaiser 1874-1916
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2120/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/103 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/106 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/109 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/112 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/115 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/118 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/121 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/125 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/195 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1914, 1916-1918
Zindeksowane: 1874-1914, 1916-1918
Kaiser 1874-1914, 1916-1918
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2120/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/80 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/83 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/86 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/89 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/92 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/95 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/104 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/107 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/110 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/113 1912   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/116 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/119 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/122 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/128 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/130 1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/132 1918   1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1918
Zindeksowane: 1874-1918
Kaiser 1874-1918
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2120/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/69 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/72 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/75 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/78 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/81 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/84 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/87 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/90 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/93 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/96 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/99 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/102 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/105 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/108 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/111 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/114 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/117 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/120 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/123 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/127 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/129 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/131 1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2120/133 1918   1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku