USC : Sobowidz - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
duża wieś kociewska w woj pomorskim, w pow gdańskim, w gm Trąbki Wielkie

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1914
Zindeksowane: 1875-1914
Grochowska 1875-1914
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2089/3 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/6 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/9 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/12 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/15 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/18 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/21 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/23 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/26 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/29 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/32 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/35 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/38 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/41 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/44 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/47 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/50 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/53 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/56 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/59 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/62 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/65 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/68 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/71 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/74 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/77 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/80 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/83 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/86 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/89 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/92 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/95 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/98 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/101 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/104 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/107 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/110 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/113 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/116 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/119 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1914
Zindeksowane: 1874-1914
Grochowska 1874-1914
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2089/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/24 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/27 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/30 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/33 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/36 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/39 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/42 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/45 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/48 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/51 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/54 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/57 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/60 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/63 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
_2089/66 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/69 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/72 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/75 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/78 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/81 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/84 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/87 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/90 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/93 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/96 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/99 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/102 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/105 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/108 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/111 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/114 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/117 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/120 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1880, 1882-1914
Zindeksowane: 1874-1880, 1882-1914
Grochowska 1874-1880, 1882-1908, 1910-1914
Gradowski 1909
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2089/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/103 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/106 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/109 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/112 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/115 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/118 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2089/121 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku