USC : Pawłowo - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś w woj pomorskim, w pow gdańskim, w gm Trąbki Wielkie.

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1891, 1893-1914
Zindeksowane: 1874-1890, 1892-1914
Czapiewska 1874-1890, 1892-1914
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2058/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/21 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/24 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/27 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/30 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/33 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/36 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/39 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/42 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/44 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/47 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/52 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/55 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/58 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/61 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/64 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/67 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/70 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/73 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/76 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/79 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/82 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/85 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/88 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/91 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/93 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/96 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/98 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/101 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/106 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/109 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/112 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/115 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/118 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1879, 1881-1887, 1889-1914
Zindeksowane: 1874-1879, 1881-1887, 1889-1914
Czapiewska 1874-1879, 1881-1887, 1889-1914
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2058/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/45 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/48 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/50 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/53 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/56 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/59 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/62 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/65 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/68 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/71 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/74 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/77 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/80 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/83 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/86 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/89 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/92 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/94 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/97 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/99 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/102 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/107 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/110 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/113 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/116 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/119 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1904, 1906, 1908-1914
Zindeksowane: 1874-1904, 1906, 1908-1914
Czapiewska 1874-1904, 1906, 1908-1914
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2058/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/51 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/54 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/57 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/60 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/63 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/66 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/69 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/72 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/75 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/78 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/81 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/84 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/87 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/90 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/95 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/100 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/103 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/108 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/111 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/114 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/117 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2058/120 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku