USC : Skarszewy - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
miasto w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim,

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Czapiewska 1874-1916
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2086/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/103 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/106 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/109 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/112 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/115 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/118 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/121 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/124 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/193 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Czapiewska 1874-1916
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2086/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/80 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/83 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/86 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/89 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/92 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/95 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/104 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/107 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/110 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/113 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/116 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/119 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/122 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/125 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/126 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Czapiewska 1874-1916
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2086/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/69 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/72 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/75 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/78 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/81 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/84 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/87 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/90 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/93 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/96 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/99 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/102 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/105 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/108 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/111 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/114 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/117 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/120 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/123 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/147 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2086/148 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku