USC : Strzelnica - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
pomorskie, pow. kościerski, miasto Kościerzyna

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1917
Zindeksowane: 1874-1917
Czapiewska 1874-1917
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2097/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/87 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/90 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/93 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/96 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/99 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/167 1908-1911   1908-1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/169 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/171 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/173 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/176 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/194 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/195 1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1914
Zindeksowane: 1874-1914
Czapiewska 1874-1914
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2097/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/80 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/83 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/86 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/174 1908-1914   1908-1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1901, 1903-1916
Zindeksowane: 1874-1901, 1903-1916
Czapiewska 1874-1901, 1903-1916
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2097/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/69 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/72 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/75 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/78 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/81 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/84 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/89 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/92 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/95 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/102 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/165 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/166 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/168 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/170 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/172 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/175 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/177 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2097/178 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku