Parish : Barłożno

Go to list of parishes and registry offices

Link to this page

Place:
wieś Barłożno, gm. Skórcz, pow. starogardzki, woj. pomorskie

Confession:
catholic

Dedication:
Parafia Świętego Marcina

Links:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG does not offer any photocopies from the registers. To see originals and/or copies go to appropriate archive

Baptisms:    
Available: 1691-1948
Indexed: 1691-1948
Wysocki 1691-1823, 1827-1907, 1936-1948
Grabowska 1824-1826
Szweda 1894
Grochowska 1908-1936
Books:
Book signature Baptisms   Indexed Archive
W36 1691-1730   1691-1730 Pelplin Diocese Archive
W37 1730-1752   1730-1752 Pelplin Diocese Archive
W38 1753-1778   1753-1778 Pelplin Diocese Archive
W39 1779-1811   1779-1811 Pelplin Diocese Archive
W40 1812-1852   1812-1852 Pelplin Diocese Archive
W41 1852-1871   1852-1871 Pelplin Diocese Archive
W42 1871-1891   1871-1891 Pelplin Diocese Archive
1190 1891-1907   1891-1907 Księga w Parafii
1191 1908-1936   1908-1936 Księga w Parafii
1192 1936-1947   1936-1948 Księga w Parafii
 
Marriages:    
Available: 1692-1712, 1714-1939
Indexed: 1692-1712, 1714-1939
Wysocki 1692-1712, 1714-1939
Books:
Book signature Marriages   Indexed Archive
W36 1692-1730   1692-1712, 1714-1730 Pelplin Diocese Archive
W37 1730-1752   1730-1752 Pelplin Diocese Archive
W38 1753-1778   1753-1779 Pelplin Diocese Archive
BISZ 1 1779-1821   1779-1821 Pelplin Diocese Archive
W43 1821-1871   1821-1871 Pelplin Diocese Archive
W44 1871-1939   1871-1939 Pelplin Diocese Archive
 
Deaths:    
Available: 1777-1939, 1945-1978
Indexed: 1777-1939, 1945-1978
Wysocki 1777-1939, 1945-1978
Books:
Book signature Deaths   Indexed Archive
BISZ 1 1777-1821   1777-1821 Pelplin Diocese Archive
W45 1822-1870   1822-1870 Pelplin Diocese Archive
W46 1871-1905   1871-1905 Pelplin Diocese Archive
1193 1905-1939, 1945-1946   1905-1939 Księga w Parafii
-----    1945-1947
1194 1948-1978   1948-1978 Księga w Parafii