USC : Smażyno - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Smażyno, gm. Linia, pow.wejherowski, woj. pomorskie

Uwagi:
obecnie USC, 84-223 Linia, Turystyczna 15 tel. 58 676 85 82

Linki:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sma%C5%BCyno

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1912
Zindeksowane: 1874-1912
Dempc 1874-1912
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2088/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/69 1896-1897   1896-1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/75 1898-1899   1898-1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/80 1900-1901   1900-1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/85 1902-1903   1902-1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/92 1904-1906   1904-1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/95 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/98 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/100 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/135 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/139 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/142 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1912
Zindeksowane: 1874-1912
Dempc 1874-1912
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2088/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/78 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/81 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/83 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/86 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/88 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/90 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/93 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/96 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/101 1908-1909   1908-1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/136 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/140 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/143 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1914
Zindeksowane: 1874-1914
Dempc 1874-1914
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2088/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/72 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/84 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/87 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/89 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/91 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/94 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/97 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/99 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/102 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/137 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/141 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/144 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/145 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2088/146 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku