Parish : Śliwice

Go to list of parishes and registry offices

Link to this page

Place:
ul. Ks. St. Sychowskiego 29, Śliwice, gm. Śliwice, pow. tucholski, woj. kujawsko-pomorskie

Confession:
catholic

Dedication:
Parafia Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

Links:
Katalog Zasobów Metrykalnych

PTG does not offer any photocopies from the registers. To see originals and/or copies go to appropriate archive

Baptisms:    
Available: 1670-1777, 1799, 1813-1822, 1834-1978
Indexed: 1663, 1665, 1670-1685, 1692-1777, 1799, 1813-1920
Rosłonkiewicz 1663, 1665, 1670-1685, 1692-1777, 1799, 1885-1892, 1900-1914
Bojahr 1913, 1915-1920
Drożdż 1813-1834, 1860-1885, 1892-1900
Bieliński 1834-1859
Books:
Book signature Baptisms   Indexed Archive
323    1663, 1665, 1670-1685, 1692-1718
W487 1670-1685, 1692-1718    Pelplin Diocese Archive
W488 1718-1777   1718-1720, 1723-1777 Pelplin Diocese Archive
W489 1720-1722, 1799   1720-1723, 1799 Pelplin Diocese Archive
W490 1813-1822   1813-1822 Pelplin Diocese Archive
329 1832-1834   1821-1834 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
W491 1834-1862   1834-1862 Pelplin Diocese Archive
W492 1863-1885   1863-1885 Pelplin Diocese Archive
-----    1885-1892
327 1892-1902   1892-1902
328 1902-1913   1902-1913
2320 1913-1920   1913-1920
 
Marriages:    
Available: 1670-1769, 1801-1826, 1834-1980
Indexed: 1670-1678, 1694-1755, 1759-1769, 1774-1775, 1801-1927, 1945-1950
Drożdż 1801-1927
Rosłonkiewicz 1670-1678, 1694-1755, 1759-1769, 1945-1950
Senska 1774-1775
Szweda 1898
Books:
Book signature Marriages   Indexed Archive
W487 1670-1718   1670-1678, 1694-1718 Pelplin Diocese Archive
W488 1718-1769   1718-1755, 1759-1769, 1774-1775 Pelplin Diocese Archive
W493 1801-1826   1801-1826 Pelplin Diocese Archive
329 1825-1834   1825, 1827-1834 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
W494 1834-1867    Pelplin Diocese Archive
-----    1834-1927
W495 1867-1927   1898 Pelplin Diocese Archive
321 1945-1964   1945-1950
 
Deaths:    
Available: 1670-1724, 1777-1809, 1834-1993
Indexed: 1670-1677, 1694-1714, 1717-1724, 1777-1809, 1824-1993
Rosłonkiewicz 1670-1677, 1694-1714, 1717-1724, 1777-1809, 1834-1993
Drożdż 1824-1833
Books:
Book signature Deaths   Indexed Archive
W487 1670-1677, 1694-1718   1670-1672 Pelplin Diocese Archive
-----    1673-1677, 1694-1714, 1717-1724, 1777-1799, 1888-1945
W488 1718-1724    Pelplin Diocese Archive
W496 1777-1809    Pelplin Diocese Archive
320    1800-1809
322 1824-1833   1824-1833 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
W497 1834-1869   1834-1869 Pelplin Diocese Archive
W498 1870-1888   1870-1888 Pelplin Diocese Archive
324 1945-1964   1945-1964
325 1965-1982   1965-1982
326 1983-1993   1983-1993