USC : Luzino - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś 80-242 Luzino,gm Luzino,pow. wejherowski.woj.pomorskie

Uwagi:
USC Luzino 84-242 Luzino, 10 Marca 11, tel.:586782068 email: usc@luzino.pl

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1915
Zindeksowane: 1874-1915
Pranga 1874-1915
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
1521/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/118 1908-1909   1908-1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/217 1910-1911   1910-1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/222 1912-1915   1912-1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1911
Zindeksowane: 1874-1911
Dampc 1874-1911
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
1521/2 1874-1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/5 1875-1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/8 1876-1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/11 1877-1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/14 1878-1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/17 1879-1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/20 1880-1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/23 1881-1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/26 1882-1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/29 1883-1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/32 1884-1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/35 1885-1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/38 1886-1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/41 1887-1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/44 1888-1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/47 1889-1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/50 1890-1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/53 1891-1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/56 1892-1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/59 1893-1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/62 1894-1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/65 1895-1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/68 1896-1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/71 1897-1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/74 1898-1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/77 1899-1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/80 1900-1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/83 1901-1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/86 1902-1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/89 1903-1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/92 1904-1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/95 1905-1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/98 1906-1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/101 1907-1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/119 1908-1909   1908-1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/218 1910-1911   1910-1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1917
Zindeksowane: 1874-1917
Pranga 1874-1917
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
1521/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/69 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/72 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/75 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/78 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/81 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/84 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/87 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/90 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/93 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/96 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/99 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/102 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/120 1908-1909   1908-1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/219 1910-1911   1910-1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1521/223 1912-1917   1912-1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku