USC : Kębłowo - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś 84-242 Kębłowo,gm.Luzino, pow.wejherowski,woj pomorskie

Uwagi:
obecnie USC Luzino

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1911
Zindeksowane: 1874-1911
Miotk 1874-1911
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
1511/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/210 1908-1911   1908-1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1911
Zindeksowane: 1874-1911
Miotk 1874-1911
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
1511/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/80 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/83 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/86 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/89 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/92 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/95 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/211 1908-1911   1908-1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1921
Zindeksowane: 1874-1921
Miotk 1874-1911
Pranga 1912-1921
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
1511/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/69 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/72 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/75 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/78 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/81 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/84 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/87 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/90 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/93 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/96 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/99 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/102 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/212 1908-1911   1908-1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/214 1912-1915   1912-1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
1511/215 1916-1921   1916-1921 Archiwum Państwowe w Gdańsku