USC : Wąglikowice - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Wąglikowice, gm.Kościerzyna, pow.kościerski,woj pomorskie

Uwagi:
Obecnie: USC Kościerzyna, ul. 3-go Maja 9a

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1917
Czaja 1874-1917
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2113/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/175 1908-1913   1908-1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/180 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/182 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/211 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/212 1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1875-1916
Zindeksowane: 1875-1916
Czaja 1875-1916
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2113/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/80 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/83 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/86 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/89 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/92 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/95 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/176 1908-1913   1908-1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/181 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/183 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/185 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1913, 1915-1916
Zindeksowane: 1874-1913, 1915-1916
Czaja 1874-1913, 1915-1916
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2113/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/139 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/69 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/72 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/75 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/78 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/81 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/84 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/87 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/90 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/93 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/96 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/99 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/102 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/177 1908-1913   1908-1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/184 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2113/186 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku