USC : Trzepowo - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
wieś Trzepowo,gm. Przywidz, pow.gdański, woj pomorskie

Uwagi:
Obecnie: USC Przywidz, ul. Gdańska 7

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1916
Zindeksowane: 1874-1916
Czapiewska 1874-1916
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2111/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/49 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/52 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/55 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/58 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/64 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/70 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/73 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/76 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/79 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/85 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/88 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/91 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/94 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/97 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/100 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/103 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/106 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/109 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/112 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/115 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/118 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/121 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/124 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/125 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1917
Zindeksowane: 1874-1917
Czapiewska 1874-1917
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2111/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/41 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/44 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/53 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/56 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/59 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/62 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/65 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/68 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/71 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/74 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/77 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/80 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/83 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/86 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/89 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/92 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/95 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/98 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/104 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/107 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/110 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/113 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/116 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/119 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/122 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/126 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/127 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/128 1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1918
Zindeksowane: 1874-1918
Czapiewska 1874-1918
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2111/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/15 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/18 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/21 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/24 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/27 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/30 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/33 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/36 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/39 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/42 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/45 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/48 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/51 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/54 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/57 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/60 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/63 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/66 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/69 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/72 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/75 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/78 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/81 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/84 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/87 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/90 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/93 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/96 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/99 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/102 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/105 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/108 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/111 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/114 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/117 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/120 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/123 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/148 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/149 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/150 1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2111/151 1918   1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku