USC : Pelplin Nadleśnictwo - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
83-130 Pelplin pow.tczewski gmina Pelplin woj.pomorskie

Uwagi:
USC:83-130 Pelplin Plac Grunwaldzki 4

Linki:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pelplin

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1875-1876, 1880, 1891, 1895, 1898, 1901-1904, 1906-1908, 1910-1911
Zindeksowane: 1875-1876, 1880, 1891, 1895, 1898, 1901-1904, 1906-1908, 1910-1911
Jagoda 1875-1876, 1880, 1891, 1895, 1898, 1901-1904, 1906-1908, 1910-1911
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2061/3    1875
2061/6    1876
2061/18    1880
2061/51    1891
2061/63 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/72 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/81 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/84 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/87 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/90 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/96 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/99 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/136 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/144 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/147 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1887-1889, 1894, 1896, 1901
Zindeksowane: 1887-1889, 1894, 1896, 1901
Jagoda 1887-1889, 1894, 1896, 1901
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2061/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/43 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/46 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/61 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/67 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/82 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1879-1880, 1889-1890, 1907, 1914
Zindeksowane: 1879-1880, 1889-1890, 1907, 1914
Jagoda 1879-1880, 1889-1890, 1907, 1914
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2061/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/47 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/50 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/101 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2061/152 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku