USC : Przywidz - USC

Idź do listy parafii i USC

Link do tej strony

Miejsce:
Przywidz,gmina Przywidz, pow.gdański, województwo pomorskie

Linki:
http://www.przywidz.org/news.php

PTG nie udostępnia żadnych kopii z ksiąg metrykalnych. Oryginały i/lub kopie można obejrzeć w odpowiednim archiwum

Chrzty:    
Dostępne: 1874-1877, 1879-1916
Zindeksowane: 1874-1877, 1879-1916
Grochowska 1874-1877, 1879-1916
Księgi:
Nr księgi Chrzty   Zindeksowane Archiwum
2070/1 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/4 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/7 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/10 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/15 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/18 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/21 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/24 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/27 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/30 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/33 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/36 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/39 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/41 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/43 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/46 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/49 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/52 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/55 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/58 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/61 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/64 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/67 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/70 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/73 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/76 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/79 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/82 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/85 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/88 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/102 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/105 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/108 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/111 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/115 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/118 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/122 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/125 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/128 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/131 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/134 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/135 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Śluby:    
Dostępne: 1874-1886, 1888-1917
Zindeksowane: 1874-1886, 1888-1917
Grochowska 1874-1886, 1888-1917
Księgi:
Nr księgi Śluby   Zindeksowane Archiwum
2070/2 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/5 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/8 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/11 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/13 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/16 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/19 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/22 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/25 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/28 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/31 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/34 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/37 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/42 1888   1888 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/44 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/47 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/50 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/53 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/56 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/59 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/62 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/65 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/68 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/71 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/74 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/77 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/80 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/83 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/86 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/89 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/103 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/106 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/109 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/112 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/116 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/119 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/123 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/126 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/129 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/132 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/136 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/137 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/138 1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
 
Zgony:    
Dostępne: 1874-1887, 1889-1918
Zindeksowane: 1874-1887, 1889-1918
Grochowska 1874-1887, 1889-1918
Księgi:
Nr księgi Zgony   Zindeksowane Archiwum
2070/3 1874   1874 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/6 1875   1875 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/9 1876   1876 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/12 1877   1877 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/14 1878   1878 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/17 1879   1879 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/20 1880   1880 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/23 1881   1881 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/26 1882   1882 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/29 1883   1883 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/32 1884   1884 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/35 1885   1885 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/38 1886   1886 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/40 1887   1887 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/45 1889   1889 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/48 1890   1890 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/51 1891   1891 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/54 1892   1892 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/57 1893   1893 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/60 1894   1894 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/63 1895   1895 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/66 1896   1896 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/69 1897   1897 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/72 1898   1898 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/75 1899   1899 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/78 1900   1900 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/81 1901   1901 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/84 1902   1902 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/87 1903   1903 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/90 1904   1904 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/104 1905   1905 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/107 1906   1906 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/110 1907   1907 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/113 1908   1908 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/117 1909   1909 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/120 1910   1910 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/124 1911   1911 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/127 1912   1912 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/130 1913   1913 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/133 1914   1914 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/158 1915   1915 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/159 1916   1916 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/160 1917   1917 Archiwum Państwowe w Gdańsku
2070/161 1918   1918 Archiwum Państwowe w Gdańsku